TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG ĐÔ - Địa chỉ:  Lương Tài - Văn Lâm - Hưng Yên, Tel: 02213 998 060 -     Email: tcluongtai@gmail.com / dongdo.edu@gmail.com - Website: http://dongdohy.edu.vn/ - Facebook: https://www.facebook.com/tonghopdongdo

Online: 1
Vis, today: 43
Vis, weekday: 263
Total visits: 171842

Lượt xem: 315

SỞ LĐ-TB&XH TỈNH HƯNG YÊN

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP

ĐÔNG ĐÔ

Số: 67/TB-THĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

Hưng Yên,  ngày 06 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ NĂM 2020

 

     Được sự ủy quyền tuyển sinh của trường Đại học Thành Đông. Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Đô thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Luật kinh tế năm 2019 như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh

- Tất cả thí sinh tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế và khoa học công nghệ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Thí sinh tốt nghiệp loại Khá, Giỏi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; các đối tượng khác phải có thời gian kinh nghiệm ít nhất 01 năm tính đến thời điểm dự thi.

Ngành đúng, phù hợp: Luật học, Luật hành chính, Luật thương mại, Luật quốc tế, Luật Kinh tế, Luật Kinh doanh, Luật Hình sự, học viên không phải học bổ sung kiến thức

Các ngành gần: Quản lý Nhà nước, Quản lý giáo dục, Quan hệ công chúng, Xã hội học, Quản lý văn hóa, Quản lý xã hội, Quản lý kinh tế, Kinh tế học, Tâm lý học, Lịch sử, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý xây dựng, Quản lý đô thị, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và Môi trường, Kế toán, học viên học bổ sung kiến thức 10 tín chỉ

Ngành khác: là những ngành không thuộc 2 nhóm ngành trên, học viên học bổ sung kiến thức 14 tín chỉ.

  1. Hồ sơ dự tuyển

- Hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của trường Đại học Thành Đông);

- Bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm. Nếu thí sinh học liên thông lên đại học thì phải có văn bằng, bảng điểm trung cấp hoặc cao đẳng kèm theo;

- Bản sao Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân (có công chứng);

- Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên;

- 04 ảnh 4x6, 2 ảnh 2x3; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

  1. Thời gian học, thi và lịch thi tuyển

- Thời gian dự kiến học bổ sung kiến thức: 25/7/2020

- Thời gian dự kiến thi đầu vào: tháng 8/2020

- Thời gian đào tạo: 2 năm (20 tháng)

- Môn thi tuyển: Lý luận nhà nước và pháp luật, Luật thương mại, Anh văn.

  1. Địa chỉ nhận hồ sơ

- Trường trung cấp nghề Giao Thông Vận Tải, số 2 Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên.

  Điện thoại: 0982 45 48 45 (Thầy Trường).

- Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Đô, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

  Điện thoại: 0968 268 088 (Thầy Lượng),

                   0989 108 864 (Thầy Kháng)./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS Phạm Chiến Thắng

                              

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Bạn biết về Trường qua:
Bạn Bè
Google
Face Book
Chất lượng đào tạo?
Tốt
Khá
Trung Bình

Trang chủ | Giới thiệu | Đào tạo | Tuyển sinh | Giáo trình & Biểu mẫu | Diễn đàn HS - SV | Đăng nhập | Đăng ký | Cemera |

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Lương Tài - Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại: 02213 998 060 / Fax: 0221 3998 025                                 Website: http://dongdohy.edu.vn/

Email: tcluongtai@gmail.com / dongdo.edu@gmail.com                       Facebook: https://www.facebook.com/tonghopdongdo